REJESTRY I DRUKI DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW 

spełniające wymogi ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach Dz. U. z 2003 r. Nr 219 poz. 2161 i Nr 227 poz 2250.

Cennik od 02.01.2008 r.

ZAMAWIAM I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ ODEBRAĆ ZA ZALICZENIEM POCZTOWYM

l.p. NAZWA DOKUMENTU Nr zał. papier zwykły papier samokopiujący
      format ilość cena format ilość cena
1 Rejestr badań technicznych pojazdów - książka w twardej oprawie 7 egz. A4 100 kart 35,00      
2 Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu 8 bl. A5 100 kart 11,00 bl. A4 100 kart  17,00
3 Dokument identyfikacyjny pojazdu zarejestrowanego 

 - po raz pierwszy za granicą

 - nowego pojazdu nowego typu wyprodukowanego lub importowanego w ilości jednej szt.

9 bl. A4 50 kart 8,00  bl. A4 100 kart  17,00
4 Opis zmian dokonanych w pojeździe 10 bl. A4 50 kart 8,00 bl. A4  100 kart  17,00
5 Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym autobusu 11 bl. A4 50 kart 8,00 bl. A4 100 kart  17,00
6 Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych 12 bl. A5 100 kart 14,00  bl. A5 100 kart  22,00
7 Karta okresowej kontroli eksploatacji przyrządu (urządzenia) stanowiącego wyposażenie stanowiska kontroli - pak. A5 10 kart 7,00      
8 Naklejka "Nr ewidencyjny ..." - ark 12 szt. 7,00      
9 Wniosek o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z  warunkami technicznymi 1 pak. A4 20 szt. 13,00      
10 Protokół z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego 2 bl. A4  50 kart 13,00      
11 Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi  3 bl. A4  50 kart 10,00      
12 Wniosek o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu marki "SAM" z  warunkami technicznymi 4 pak. A4 20 szt. 13,00      
13 Dokument identyfikacyjny pojazdu marki "SAM" z wyłączeniem przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 5 bl. A4 50 kart 13,00      
14 Dokument identyfikacyjny pojazdu marki "SAM" dla przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 6 bl. A4 50 kart 10,00      
15 Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu marki "SAM" z warunkami technicznymi 7 bl. A4 50 kart 10,00      
16 Ewidencja pojazdów przyjętych do składnicy złomu - książka - egz. A4 100 kart 50,00      
17 Zaświadczenie o demontażu pojazdów - - - - bl. A4 100 kart  20,00
18 Zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu - - - - bl. A4 100 kart  20,00
19 Książka obiektu budowlanego - KOB (Dz.U.135/98 poz.882) - egz. A4 - 15,00      
20 Książka kontroli (Dz. U. z 2004 r. Nr 173 poz. 1807 art. 80 i 81) - egz. A4 - 33,00      

Ceny podane powyżej należy powiększyć o 23% podatku VAT.

Wysyłki dokonujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej za pobraniem. Kosztami pobrania i dosyłki obciążamy zamawiającego. Przesłanie zamówienia faksem - znacznie przyspieszy wysyłkę zamówionych publikacji. O prawie do cen decyduje data otrzymania zamówienia.

druk zamówienia